Možganska kap je izredno  nevarno stanje. TAKOJ POKLIČITE 112.

KAJ VAS ZANIMA?

MENU

REHABILITACIJA BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI

 Rehabilitacija na domu je lahko velika pomoč tako bolniku kot družini, pri izvajanju in ponovnem učenju vsakodnevnih aktivnosti v domačem okolju. Da bi preprečili prekomeren razvoj spastičnosti in vzorčne aktivnosti, dokler okrevanje ne doseže stopnje selektivne motorične kontrole, je bolnika potrebno pravilno negovati, nameščati in učiti pravilnega gibanja.

 

Terapevt na delovanje posameznika v domačem okolju gleda predvsem z vidika njegovih sposobnosti, da izvede dnevne aktivnosti, ki jih želi ali mora izvesti, ali pa to od njega pričakuje družba. Na podlagi ocene načrtujemo obravnavo. Ko določimo bolnikove probleme pri izvedbi aktivnosti in ugotovimo razloge zanje, izberemo ustrezen model intervencije. Glede na bolnikovo zmožnost in želje se lahko prepleta tudi več pristopov, vsak pa zahteva, da posameznik pokaže željo za izvedbo teh aktivnosti.

Terapevtska obravnava omogoča, da se bolnik

prilagodi na nove razmere za življenje v ožjem in širšem socialnem okolju.

TERAPEVTSKA OBRAVNAVA V DOMAČEM OKOLJU

Poteka z uporabo enakih konceptov nevrološke obravnave ( Bobath, PNF, …) kot v kabinetu, vendar s to razliko, da od terapevta zahteva veliko iznajdljivosti in improvizacije.

 

Najpomembneje pa je, da z našimi programi pripeljemo bolnika do te stopnje, da se lahko prilagodi na nove razmere za življenje v ožjem in širšem socialnem okolju.

 

 

 

Terapevtska obravnava na domu vam omogoča prihranek časa, ni vam potrebno skrbeti, kdo vas bo peljal na terapijo, zagotavlja vam intimnost in sproščenost, vaš dom vam zagotavlja domačo atmosfero.

 

Bolnikova obravnava v domačem okolju je samo samoplačniška storitev, ker država ni uredila sistema, ki bi omogočal izdajo naročilnice za nevrološko obravnavo odraslih oseb v domačem okolju.

bolniku nuditi samo toliko pomoči,

kolikor je potrebuje za normalno gibanje.

V vseh fazah rehabilitacije je pomembno

FIZIOTERAPEVTSKA OBRAVNAVA – PREPREČEVANJE ZAPLETOV IN POSTOPNA VERTIKALIZACIJA:

DELOVNO TERAPEVTSKA OBRAVNAVA:

vaje, ki pripomorejo k ohranjanju gibljivosti v sklepih in zmanjšujejo napetost v mišicah

učenje dnevnih aktivnosti, ki jih bolnik potrebuje v skrbi zase (aktivnosti oblačenja/slačenja, hranjenja, osebne nege ...)

učenje spreminjanja položajev, kot so obračanje v postelji, usedanje, vstajanje, presedanje in hoja

V vseh fazah rehabilitacije je pomembno, da bolniku nudimo samo toliko pomoči, kolikor je potrebno za normalno gibanje. Delo terapevta na domu ne sme biti rigidno. Bolnika mora obravnavati drugače, če se stanje poslabša ali ne spremeni, kakor tudi če se stanje izboljša. Bolnik vodi terapevta, terapevt pa obravnava njegove reakcije. Le na ta način dosežemo optimalno psihofizično rehabilitacijo.

učenje gospodinjskih aktivnosti, kar omogoča večjo samostojnost v vsakdanjem življenju

vzpodbujanje selektivne gibalne kontrole

svetovanje glede prilagoditve življenjskega okolja in izbire pripomočkov za večjo samostojnost

aktivnosti v pokončnem položaju, s katerimi vplivamo na držo, kontrolo trupa in medenice, telesno simetrijo in ravnotežje

povezovanje s člani družine in poučevanje glede programa in dajanje navodil za ravnanje

Možganska kap ne počiva tudi če ste v odlični fizični formi.

kako zmanjšati možnost za nastanek možganske kapi.

Preverite pri svojem zdravniku

Doživeti kvalitetno in samostojno življenje v domačem okolju pomeni: imeti dom, ustvariti dom, deliti dom z družino.

 

Bolnik po preboleli možganski kapi živi svoje življenje. V sebi nosi prgišče upanja. Svoj mali svet doživlja bogato in se veseli življenjskih radosti še bolj kakor zdravi ljudje. Razumevanje doma, na delovnem mestu in na vsakem koraku, kjer živi in ustvarja, mu prinaša srečo in zadovoljstvo. Tudi mi terapevti z znanem in strokovno usposobljenostjo iz področja nevrološke obravnave, lahko s kakovostno terapijo olepšamo življenje in ga obogatimo.

Bolnik si mora skupaj s svojci in terapevtom zastaviti realne cilje, na poti do tega cilja pa tekmujte sami s seboj in tudi vi boste postali zmagovalec.

diplomirana fizioterapevtka, Bobath terapevtka

Mirica Rutnik

Društvo bolnikov po možganski kapi podravja Maribor

Telefon: 041 715 911

e-naslov: dbmk.mb@gmail.com

All rights reserved. © 2016

Created by LUXE

Klub DBMKP na Facebooku