CVB Maribor | Predstavitev in dejavnosti kluba CVB maribor
možganska,kap,cvb,dbmkp,bolezen
15589
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15589,cookies-not-set,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode_popup_menu_push_text_top,transparent_content,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge | shared by vestathemes.com,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Možganska kap je izredno  nevarno stanje. 

TAKOJ POKLIČITE 112.

CVB Maribor izvaja različne programe, katerih namen je preventivna dejavnost. Prizadevanja so usmerjena v ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete življenja, vzpostavljanje in krepitev socialne mreže posameznika,…

CVB KLUB BOLNIKOV

PO MOŽGANSKI
KAPI MARIBOR

Možganska kap, zlasti pa njene posledice, postavi bolnika, njegove svojce, prijatelje, sodelavce in znance pred številna in marsikdaj težavna vprašanja. Na nekatera je možno odgovoriti takoj, na druga pa prinesejo pravi odgovor šele čas, nove življenjske izkušnje in druženje z ljudmi s podobnimi težavami. Iz tega razloga je bil pred petimi leti – aprila 2003 – ustanovljen Klub bolnikov po možganski kapi Maribor (v nadaljevanju CVB klub Maribor), ki deluje v okviru Združenja bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije (v nadaljevanju Združenje).

Z namenom približati programe uporabnikom, se po vsej Sloveniji ustanavljajo klubi bolnikov.

17 Klubov, ki
združujejo čez 1500 članov.

Pomagati obolelim je naše poslanstvo.

ZDRUŽENJE BOLNIKOV

S CEREBROVASKULARNO
BOLEZNIJO SLOVENIJE

Leta 1996 je skupina bolnikov, ki so bili takrat hospitalizirani na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo in nekaj strokovnih delavcev tega inštituta dali pobudo za ustanovitev Društva bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo s sedežem na Linhartovi 51 v Ljubljani. Dejavnost se je širila po vsej Sloveniji, ustanavljali so se klubi bolnikov s CVB in tako je Društvo preraslo v Združenje. Združenje je odprtega značaja. Vanj se prostovoljno vključujejo ljudje, ki so preboleli možgansko kap, njihovi svojci, prijatelji in drugi, ki jih tovrstna problematika zanima. Združenje izvaja različne programe, katerih namen je preventivna dejavnost. Prizadevanja so usmerjena v ohranjanje zdravja in izboljšanje kvalitete življenja, vzpostavljanje in krepitev socialne mreže posameznika,…

 

Z namenom približati programe uporabnikom, so se po vsej Sloveniji ustanavljali (in se še ustanavljajo) Klubi bolnikov po možganski kapi, ki delujejo v okviru Združenja in niso samostojne pravne osebe. Trenutno deluje v Sloveniji 17 Klubov, ki združujejo čez 1500 članov.

Združenje izvaja
preventivne programe za

ohranjanje zdravja
in izboljšanje
kvalitete življenja,…

KLUB BOLNIKOV

PO MOŽGANSKI KAPI MARIBOR
CVB KLUB MARIBOR

CVB klub Maribor je bil ustanovljen 15. aprila 2003. Združuje okoli 110 bolnikov, njihovih svojcev in drugih, ki prihajajo iz MO Maribor in okoliških občin – Starše, Kungota, Rače – Fram, Hoče – Slivnica, Pesnica, Šentilj,…

ZA NAŠE ČLANE

ORGANIZIRAMO REDNA
MESEČNA SREČANJA

Redna mesečna srečanja potekajo drugo sredo v mesecu ob 17. uri (razen julija in avgusta) v prostorih Inštituta za rehabilitacijo, Čufarjeva 5, Maribor (v neposredni bližini Doma upokojencev Danice Vogrinec na Pobrežju).

 

Na rednih srečanjih, ki so dolga približno 90 minut, v prvem delu običajno potekajo strokovna predavanja in predstavitve, predvsem s področja zdravstva in sociale, pa tudi kakšna potopisna predavanja. Prisotni strokovnjaki so zmeraj deležni številnih vprašanj. V drugem delu srečanja ima mesto klubska tematika.

 

V prvih letih obstoja CVB kluba Maribor je bilo redno mesečno srečanje tudi priložnost za sproščen pogovor in izmenjavo mnenj in izkušenj. Z leti pa se je članstvo večalo. Na redna mesečna srečanja prihaja tudi 40 in več članov. V tako veliki skupini ni mogoče zagotoviti vsem prisotnim, da bi slišali in bili slišani, kar je eno izmed pomembnih poslanstev klubov.

RAZLIČNI LJUDJE,

RAZLIČNE INTERESNE
SKUPINE

V jeseni 2006 je dozorela ideja, da bi se začeli dobivati poleg rednih srečanj še v manjših, interesnih skupinah. Glavni namen delovanja teh skupin je druženje in pogovor, navezovanje in poglabljanje medsebojnih odnosov ter posredovanje življenjskih izkušenj. Zaradi lažjega zapomnjevanja potekajo vse skupine v okviru CVB kluba Maribor ob istem času, na istem mestu, približno enako dolgo – vedno v sredo ob 17. uri na Inštitutu za rehabilitacijo v Mariboru in trajajo približno 90 minut.

 

Na željo bolnikov po možganski kapi, ki jim je – razen kapi – skupen še kakšen drug interes so nastale štiri skupine, ki združujejo tako bolnike kot tudi njihove svojce:

higiena
SKUPINA ROČNIH SPRETNOSTI »ROKICE«

Skupina se sestaja prvo sredo v mesecu. »Rokice« združuje želja po ustvarjanju. Pri tem se poslužujejo različnih tehnik in materialov. Ustvarjajo ob različnih priložnostih (izdelovanje adventnih venčkov, novoletnih čestitk, pustnih mask, barvanje pirhov, …), pa tudi za razne namene (zlaganje prtičkov, slikanje na steklo, les, …). Med delom se rešujejo majhne in velike težave, ki pestijo prisotne, razvijajo se debate, ki jih spremljajo solze in smeh.

computer
RAČUNALNIŠKA SKUPINA

Skupina se sestaja tretjo sredo v mesecu. Razen druženja je glavni interes prisotnih spoznavanjem oziroma utrjevanje znanja osnovnih orodij v Windows okolju.

govor
SKUPINA S TEŽAVAMI V SPORAZUMEVANJU

Skupina se dobiva četrto sredo v mesecu. Skupino sestavljajo člani, ki imajo težave na različnih nivojih izražanja in sporazumevanja. Nekateri ne zmorejo govornega izražanja, drugi imajo težave s pisanjem, tretji z razumevanjem pisane besede, spet drugi imajo probleme na več področjih hkrati. V skupini dobijo priložnost, da se »pogovarjajo« na način, ki ga zmorejo.

ljudje
SVOJCI BOLNIKOV PO MOŽGANSKI KAPI

Peto sredo v mesecu se srečuje skupina, ki jo sestavljajo samo svojci bolnikov po možganski kapi. Svojci ugotavljajo, da je vsa pozornost usmerjena na bolnike, sami pa ostajajo brez vsakršne pomoči, prepuščeni samim sebi. Na skupini imajo možnost spregovoriti o svojih težavah in strahovih, ki jih spremljajo.

Glavni namen delovanja skupin

je druženje
in pogovor

ter navezovanje in poglabljanje medsebojnih odnosov s posredovanjem življenjskih izkušenj.

AKTIVNOSTI KLUBA

CVB MARIBOR

REDNE AKTIVNOSTI

 • Vadba v Fontani, pod vodstvom fizioterapevtke;
 • Udeležba na velikem izletu Združenja;
 • Obisk sorodnih klubov v Sloveniji;
 • Klubski izlet;
 • Klubski piknik;
 • Izdajanje glasila;
 • Organizacija prednovoletnega srečanja;
 • Izvedba srečelova;
 • Širjenje informacij.

PRILOŽNOSTNE AKTIVNOSTI CVB KLUBA MARIBOR

 • Sodelovanje in organizacija razstav. Več članov CVB kluba Maribor se umetniško izraža na različnih področjih (slikarstvo, kiparstvo, poezija;
 • Meritve telesne aktivnosti;
 • Meritve kostne gostote;
 • Izdaja klubske majice.

 

DRUGE AKTIVNOSTI CVB KLUBA MARIBOR

 • Vadba v Fontani. Pod vodstvom fizioterapevtke poteka pol ure vadbe v telovadnici, po odmoru še pol ure vadbe v bazenu. Skupina šteje do deset bolnikov. Na leto se izvede 24 srečanj;
 • Udeležba na velikem izletu Združenja. Združenje letno organizira izlet, ki se ga z veseljem udeležujejo člani vseh slovenskih klubov;
 • Akcija »klub – klubu«. Vsako leto CVB klub Maribor obišče sorodni klub v Sloveniji, prav tako tudi sprejme v goste enega od klubov;
 • Meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Meritve se izvajajo v mesecu maju ob dnevu možganske kapi;
 • Klubski izlet. CVB klub Maribor organizira izlet za svoje člane. Obiskujejo in spoznavajo različne kraje po Sloveniji;
 • Klubski piknik. Pred poletnim premorom se člani poveselijo v naravi;
 • Organizacija sprehodov in spoznavanje krajev, od koder prihajajo člani CVB kluba Maribor. Letno organizirajo dva takšna sprehoda – enega v pomladanskem in drugega v jesenskem času;
 • Izdajanje glasila NOVICE IZ CVB KLUBA MARIBOR. Letno izide 10 številk Novic, ki člane sproti seznanjajo z aktivnostmi v klubu, prinašajo povzetke predavanj;
 • Organizacija prednovoletnega srečanja. Člani se poslovijo od starega leta in vedro pričakujejo prihod novega;
 • Izvedba srečelova. Na junijskem pikniku in prednovoletnem srečanju si popestrijo zabavo s srečelovom, katerega izkupiček je namenjen izvedbi in organizaciji raznih klubskih aktivnosti;
 • Širjenje informacij – Zloženka CVB kluba Maribor.

Klub bolnikov

po možganski
kapi Maribor

ZDRUŽENJE BOLNIKOV

S CEREBROVASKULARNO
BOLEZNIJO SLOVENIJE

Več informacij o Združenju bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije dobite na spletnem naslovu: www.zdruzenjecvb.com; e-mail: zdruzenjecvb@volja.net.

Informacije o Klubu bolnikov po možganski kapi Maribor e-mail: dbmk.mb@gmail.com.

 

V informativni zloženki CVB kluba Maribor je zapisano:

Brez smeha je življenje pusto,

Brez poguma je življenje strašljivo,

Brez ljubezni je življenje prazno,

Brez sorodnikov in prijateljev je življenje nemogoče.

 

Vse to in še več dajejo in dobivajo člani CVB kluba Maribor.